Odobrena sredstva - IX Sednica 08.05.2013.
Nerazvijeni - pravna lica (investicioni)
Nerazvijeni - pravna lica (trajna obrtna sredstva)
Nerazvijeni - preduzetnici
Sredstva Fonda - Dugoročni krediti za investicije - pravna lica
Sredstva Fonda - Dugoročni krediti za investicije - pravna lica (trajna obrtna sredstva)
Sredstva Fonda - Dugoročni krediti za preduzetnike
Sredstva Fonda - Kratkoročni krediti
Sredstva Fonda - Žensko preduzetništvo - pravna lica
Sredstva Fonda - Žensko preduzetništvo - preduzetnici
Sredstva Fonda - Start-up krediti - pravna lica
Sredstva Fonda - Start-up krediti - preduzetnike
  Odbijena sredstva - IX Sednica 08.05.2013.
Pravna lica
Preduzetnici
Kratkoročni
Start-up krediti