Kakav Vam je kredit potreban?
Ukoliko želite da rekonstruišete postojeći objekat ili izgradite novi, modernizujete proizvodnju novom opremom, nedostaju Vam obrtna sredstva, početnik ste u poslu, ili ste nezaposleni, pogledajte kredite koje Vam nudimo i pronađite one koji će doprineti poboljšanju Vašeg poslovanja.

Aktuelnosti...

04.08.2014.
Obaveštenje

Dana 01.08.2014. godine u Službenom glasniku Republike Srbije br. 81/2014 objavljen je "Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. godinu" i "Program Fonda za razvoj Republike Srbije za reprogram kredita, finansijsko restrukturiranje, reorganizaciju privrednih subjekata i sporazumno regulisanje obaveza za 2014. godinu". Tekst programa Fonda objavljen je na našem sajt<u.

29.07.2014.
OGLAS


Oglas o prodaji akcija Tesla Štedne Banke d.d. ZagrebThe announcement of the sale of shares of Tesla Stedna Banka d.d. Zagreb
03.07.2014.
Obaveštenje

Dana 2.7.2014. godine u Službenom glasniku Republike Srbije br. 67/2014 objavljen je "Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu".

Izmene i dopune Programa Fonda za razvoj za privredne subjekte sa poplavljenih područja, koji je objavljen na našem sajtu, odnose se na visinu kredita koji se odobrava, kao i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtev za kredit. Sadržaj potrebne dokumentacije, koja se dostavlja uz zahtev za kredit, možete naći na našem sajtu u delu "Krediti i garancije".

17.06.2014.
Obaveštenje

Dana 17.6.2014. godine u Službenom glasniku Republike Srbije br. 63/2014 objavljen je "Program Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu".

Tekst Programa Fonda objavljen je na našem sajtu.

19.05.2014.
OTVOREN PAYPAL RAČUN ZA ŽRTVE POPLAVE

Od 18. maja 2014. godine je moguća uplata humanitarne pomoći žrtvama poplave u Srbiji putem PayPal-a iz 193 zemlje i regiona.

Račun pripada diplomatskom predstavništvu Srbije u Briselu odakle se novac direktno prebacuje na račun Vlade Republike Srbije namenjen pomoći ugroženima od poplava.

Humanitarnu pomoć, preko PayPal servisa, je moguće uplatiti na adresi: floodrelief.gov.rs

*************************************************

PAYPAL ACCOUNT OPENED FOR THE FLOOD VICTIMS

From May 18th 2014, the humanitarian aid to flood victims in Serbia will be feasible through payment via PayPal in 193 countries and regions.

Account belongs to the diplomatic missions of Serbia in Brussels from which the money is directly transferred to the account of the Government of the Republic of Serbia for aid to flood victims.

Humanitarian aid can be paid through PayPal, at : floodrelief.gov.rs

 

21.02.2014.
Obaveštenje

Zbog nemogućnosti održavanja sednica Upravnog odbora Fonda za razvoj u drugoj polovini 2013. godine, Fond nije razmatrao zahteve primljene u tom periodu, a koji su primljeni po uslovima Programa za 2013. godinu. Svi zahtevi koji nisu rešeni, biće dostupni podnosiocima zahteva da u narednom periodu, podignu kompletnu dokumentaciju u prostorijama Fonda.

Pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte da prate obaveštenja na sajtu Fonda za razvoj, i da po objavljivanju Programa Fonda za 2014. godinu podnesu zahteve po važećem programu.

 

31.01.2014.
Saopštenje

Zbog osećanja odgovornosti prema Fondu kao instituciji koja traje više od 20 godina, kao i zbog osećanja respekta prema klijentima ove kuće, dajemo sledeće saopštenje:

U proteklom periodu Fond je funkcionisao kao samostalan pravni subjekt. Sve odluke su donosili njegovi organi upavljanja - direktor i Upravni odbor, u skladu sa svojim nadležnostima. Vlada je u skladu sa zakonom kontrolisala rad Fonda, neposredno, kroz rad najvišeg organa - Upravnog odbora, koga čine ministri odnosno državni sekretari resornih ministarstava.

Nikakvi drugi kriterijumi, sem ekonomskih i normativnih, nisu bili relevantni za donošenje odluka Fonda, pa i odluka o blokadama odnosno deblokadama računa naših klijenata. U navedenom kontekstu, posebno naglašavamo da na organe upravljanja nije vršena bilo kakva vrsta pritisaka iz kabineta potpredsednika Vlade.

Činjenica je da protekli period karakteriše unekoliko, otežano funkcionisanje Fonda, isključivo kao posledica pokušaja dezavuisanja njegovog rada i čak, kao posledica tendencije njegovog gašenja. Izražavamo žaljenje što su te tendencije dolazile upravo od strane ministarstva nadležnog za (efikasno) poslovanje Fonda - od strane Ministarstva privrede.

Očekujemo od naših klijenata razumevanje za navedenu situaciju koja je, očigledno, prolaznog karaktera i obećavamo dalju, uobičajeno efikasnu i dobru saradnju.

S poštovanjem,

Direktor Fonda
Slađana Backović

04.12.2013.
Obaveštenje

Prijem zahteva po Programu Fonda za razvoj Republike Srbije za 2013. godinu, vršiće se do 06. decembra 2013. godine.

22.05.2013.
Obaveštenje

Svi zahtevi za odobravanje kredita/garancija koji budu podneti Fondu do 24. maja 2013. godine, razmatraće se na sednici Upravnog odbora koja se planirana u junu mesecu o.g. Svi zahtevi koji budu primljeni nakon 24. maja 2013.godine razmatraće se na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora Fonda.

21.03.2013.
Obaveštenje

Rok za prijem zahteva za odobravanje kredita/garancija za sednicu Upravnog odbora koja je planirana za april mesec, je 12. april 2013. godine. Svi zahtevi koji budu primljeni nakon 12. aprila 2013. godine, razmatraće se na narednoj sednici Upravnog odbora Fonda planiranoj za maj mesec ove godine.

21.03.2013.
Obaveštenje

Iznos uplate za korišćenje usluga Kreditnog biroa za pravna lica iznosi 1440,00 dinara za preduzetnike 600,00 dinara. Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123.

20.03.2013.
Obaveštenje

Dana 20.03.2013.god. izvršena je izmena Spiska sudskih veštaka, čije su procene prihvatljive za Fond, a zahtevi za kredit/garanciju, koji sadrže procene veštaka, koji se više ne nalaze na Spisku, vršiće se zaključno sa 29.04.2013.godine.

04.02.2013.
Obaveštenje

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2013. godine, primaće se od 1. marta 2013. godine

01.03.2012.
Obaveštenje

Zahtev za odobrenje kredita može biti podnet od strane zakonskog zastupnika ili punomoćnika koji je zaposlen u privrednom subjektu.