Какав Вам је кредит потребан?
Уколико желите да реконструишете постојећи објекат или изградите нови, модернизујете производњу новом опремом, недостају Вам обртна средства, почетник сте у послу, или сте незапослени, погледајте кредите које Вам нудимо и пронађите оне који ће допринети побољшању Вашег пословања.

Актуелности...

29.04.1015.
Обавештење

Дана 29.04.2014. године одржана је 16 седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја-предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 960.000,00 динара

Из средстава кредитне линије по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину одобрено је укупно 21 кредита у износу од 497.599.333,60 динара од којих:
- 4 инвестиционих кредита за првана лица у укупном износу од 261.300.000,00;
- 10 кредита за ТОС за правна лица у укупном износу од 223.500.000,00
- 4 кредита за ТОС за предузетнике у укупном износу од 10.000.000,00
- 3 Старт-уп кредита за предузетнике у укупном износу од 2.799.333,60;

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 2-3 % на годишњем нивоу у зависности од приложеног инструмента обезбеђења кредита.

На овој седници одобрен је и 1 захтев за репрограм и 4 захтева за споразумно регулисање обавеза.

Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, на седници УО донета је одлука о прихватању Плана финансијског реструктурирања за „Намештај Тахировић„ доо Иванча.

Одбијена су 2 захтева за репрограм, 2 захтева за старт уп кредите, 4 дугорочна кредита за правна лица и 4 дугорочна за предузетнике.

14.04.2015.
Обавештење

Управни одбор Фонда, на својој 15. седници одржаној 07.04.2015. године, донео је Одлуку о репрограму кредита за привредне субјекте са поплављених подручја за 2015. годину

Одлуку можете погледати ОВДЕ

08.04.2015.
Обавештење

Дана 07.04.2014. године одржана је 15 седница Управног одбора Фонда.
На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја, одобрен je 1 кредит у износу од 25.000.000,00.

Из средстава кредитне линије по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину одобрено је укупно 23 кредита у износу од 419.100.000,00 oд којих:

- 2 инвестициона кредита за првана лица;
- 11 кредита за ТОС за правна лица;
- 1 инвестициони кредит за предузетнике;
- 8 кредита за ТОС за предузетнике;
- 1 Start-up кредит за правна лица;

Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, на седници УО донета је одлука о рихватању УППР-а за „BERRY“ ДОО Доња Краварица.

Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3 % на годишњем нивоу.


19.03.2015.
Обавештење

Дана 18.03.2015. године одржана је 14 седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
- Програм Фонда за развој Републике Србије.

За правна лица одобрена су 2 кредита од којих један за инвестиције а један за трајна обртна средства.
Кредити су одобрени са роком отплате од четри до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3 % на годишњем нивоу.
Такође, у складу са Програмом Фонда за развој РС, на седници УО донета је одлука за споразумно регулисање обавеза и 2 одлуке о прихватању УППР-а за „Шипад“ Србобран а.д. и „Митрашиновић“ доо Смедерево.

11.02.2015.
Обавештење

Пријем захтева по Програму Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину, вршиће се од 13. Фебруара 2015. године.

10.02.2015.
Обавештење

Дана 09.02.2014. године одржана је 13 седница Управног одбора Фонда.
На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

- Програм Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
- Програм Фонда за развој Републике Србије

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја, одобрена су 3 кредита у укупном износу 7.200.000,00 динара. За правна лица одобрена су 2 кредита, док је за предузетнике одобрен 1 кредит.
Кредити су одобрени са роком отплате од четри до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 1,5, % на годишњем нивоу.
На седници је одобрено и 69 кредита из средстава Фонда у укупном износу 1.117.854.404,60 динара. Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.
Такође у складу са Програмом Фонда за развој РС за репрограм, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза, на седници УО донете су: 3 одлуке о репрограму, 3 одлуке за споразумно регулисање обавеза и усвојен је план реорганизације за "Пољоплод" доо Гибарац.

30.01.2015.
Обавештење

Дана 28.01.2015. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 9/2015 објављен је "Програм Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину" и "Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2015. годину". Текст програма Фонда објављен је на нашем сајту.

06.01.2015.
Обавештење

Дана 29.12.2014. године одржана је 12 седница Управног одбора Фонда. На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

-Програма Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
-Програма Фонда за развој Републике Србије.

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја:
одобрено је 17 кредита у укупном износу 48.496.140,25 динара. За правна лица одобрено 12 кредита док је за предузетнике је одобрено 5 кредита. Највише кредита, по наменама улагања је одобрено за трајна обртна средства.Највећи обим одобрених кредита је са општине Обреновац затим следи општина Лозница. Кредити су одобрени роком отпате од четири до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу. На седници је поред ових кредита, одобрено и 46 кредита из средстава Фонда, у укупном износу 810.040.283,00 динара. Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.

Такође у складу са Програмом Фонда за развој РС за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза на седници је донето 4 одлуке о репрограму кредита за правна лица, 2 одлуке о споразумном регулисању обавеза по кредиту, прихваћен је план финансијског реструктурирања за "МН" доо Лозница И усвојен је план реорганизације ЗЗ Пигфарм, Банатска Суботица.

19.12.2014.
Обавештење

Дана 15.12.2014. године одржана је 11 седница Управног одбора Фонда. На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

-Програма Фонда за привредне субјекте са поплављених подручја и
-Програма Фонда за развој Републике Србије.

Из средстава кредитне линије за поплављена подручја:
одобрено је 13 кредита у укупном износу 116.461.000,00 динара.
За предузетнике је одобрено 5 кредита док је за правна лица одобрено 8 кредита. Највише кредита, по наменама улагања је одобрено за трајна обртна средства.Највећи обим одобрених кредита је са општине Обреновац затим следи општина Смедеревска Паланка.
Кредити су одобрени роком отпате од четири до осам година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу.
На седници је поред ових кредита, одобрено и 22 кредита из средстава Фонда, у укупном износу 279.612.000,00 динара. Кредити су одобрени са роком отплате од пет до десет година у оквиру којих је период почека од једне до две године и са каматном стопом од 3% на годишњем нивоу.
Такође у складу са Програмом Фонда за развој РС за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза на седници је донето 12 одлука о репрограму кредита за правна лица и 2 одлуке о репрограму кредита за предузетнике. На седници је донето и 7 одлука о споразумном регулисању обавеза по кредиту.

LATINICA