O Fondu za razvoj Republike Srbije
Rad Fonda za razvoj Republike Srbije regulisan je Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije ("Sl.glasnik RS br. 88/10")

VLASNIŠTVO

Vlasništvo 100% državno.

PRIMENA PROPISA

Fond u svom poslovanju primenjuje Zakon o Fondu, Statut i druge propise koji se odnose na njegovo poslovanje.
CILJEVI
  • Podsticanje privrednog razvoja
  • Podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja
  • Unapređenje konkurentnosti domaće privrede
  • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti
  • Podsticanje zapošljavanja
  • Podsticanje razvoja tržišta kapitala
IZVORI SREDSTAVA
  • Naplata kredita
  • Kreditne linije
  • Budžet samo u delu obavljanja komisionih poslova u ime i za račun države
UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Upravni odbor i Direktor, koje imenuje Vlada Republike Srbije.
Vlada Republike Srbije daje saglasnost na Statut, Program Fonda i akt o unutrašnjoj organizaciji.

DIREKTOR FONDA: Slađana Backović

LJUDSKI RESURSI