НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

http://www.parlament.gov.rs

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

http://www.srbija.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

http://www.merr.gov.rs