KONTAKT


FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJECentrala:

Bulevar Nemanjića 14a
18000 Niš, Srbija
Tel. 018 4150200; Fax: 018 4555500
 
Filijala Beograd:
 
Knez Mihailova 14
11000 Beograd
Tel. 011 2621887; Fax. 011 2625227

  

DIREKTORKA FONDA
 
Slađana Backović                 Tel. 011 2621887; 011 2631239;
                                                       018 4150200
                                            sladjana.backovic@fondzarazvoj.rs
                                            office@fondzarazvoj.rs
 
KABINET DIREKTORA
 
Goranka Popović                 Tel. 011 2622223
savetnik direktora                  goranka.popovic@fondzarazvoj.rs
za ekonomske poslove
 
Milan Đorđević                    Tel. 011 2622951
savetnik direktora                  milan.djordjevic@fondzarazvoj.rs   
za pravne poslove
 
Zorica Stokić                        Tel.  011 2621887
                                            zorica.stokic@fondzarazvoj.rs
 
Jasmina Novaković              Tel. 018 4150198
                                            jasmina.novakovic@fondzarazvoj.rs
 
SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
 
Dževida Ninkov                    Tel. 011 2634221
direktorka sektora                   dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs
 
Ljiljana Jeremić                    Tel. 011 2628354
                                              ljiljana.jeremic@fondzarazvoj.rs
 
Vesna Bobičić                       Tel. 011 2685336;
                                            vesna.bobicic@fondzarazvoj.rs
 
Zeljka Savić                          Tel. 011 2621856
                                             zeljka.savic@fondzarazvoj.rs
 
Sandra Lukić                        Tel. 011 2629786
                                             sandra.lukic@fondzarazvoj.rs
 
Vladimir Ristić                     Tel. 018 4150188
                                             vlada.ristic@fondzarazvoj.rs
 
Bato Minić                            Tel. 018 4150187
                                             bato.minic@fondzarazvoj.rs
 
Nenad Radovanović               Tel. 018 4150191
                                             nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs
 
SEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA
 
Dejan Radojičić                     Tel. 011 2628869
direktor sektora                   dejan.radojicic@fondzarazvoj.rs

Miljka Manojlović                 Tel. 011 2633095
Šef računovodstva                  miljka.manojlovic@fondzarazvoj.rs
 
Snežana Pantić                      Tel. 011 2621675
kratkoročni i krediti                  snezana.pantic@fondzarazvoj.rs
za reg. Razvoj
 
Danica Božičković                Tel. 011 2628590
subvencije privredi,                danica.bozickovic@fondzarazvoj.rs
kred. za zašt. živ. sr.
 
Snježana Tomić                    Tel. 011 3282195
investicioni krediti                   snjezana.tomic@fondzarazvoj.rs
 
Ljiljana Zulević                     Tel. 011 3282195
mikro krediti,                           ljiljana.zulevic@fondzarazvoj.rs
start_up 2009.
 
Slobodan Janković                  Tel. 011 3282195
kred. za podršku                       slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs
 građevini      
 
Vesna Đurđević                       Tel. 011 2621387
garancije                                  vesna.djurdjevic@fondzarazvoj.rs
 
Radmila Plećaš                      Tel. 011 2632983
start_up (pravna lica)                radmila.plecas@fondzarazvoj.rs
 
Verica Gvozdenović                Tel. 011 2632983
start_up (preduzetnici)               verica.gvozdenovic@fondzarazvoj.rs
 
Mile Marčeta                         Tel. 011 3282194
dugoročni kred. za szr               mile.marceta@fondzarazvoj.rs
 
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I RIZIČNIM PLASMANIMA
 
Vesna Vučetić                       Tel. 018 4150189
direktorka sektora                    vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs
 
Dijana Tolinački                    Tel. 011 2621974
                                              dijana.tolinacki@fondzarazvoj.rs
 
Jelena Samardžić                  Tel. 011 2621974
                                              jelena.samardzic@fondzarazvoj.rs
 
Sonja Nikić                            Tel. 011 3282193
                                              sonja.nikic@fondzarazvoj.rs
 
Jelena Fabris                         Tel. 011 2632235
                                              jelena.fabris@fondzarazvoj.rs
 
Goran Stolić                          Tel. 011 3283771
                                              goran.stolic@fondzarazvoj.rs
 
SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
 
Anja Matijas                          Tel. 011 2626579
direktorka sektora                    anja.matijas@fondzarazvoj.rs
 
Odeljenje za pravne poslove
 
Nada Kojović                          Tel. 011 3283736
šef odeljenja                           nada.kojovic@fondzarazvoj.rs
 
Verica Vasić                           Tel. 018 4150192
                                               verica.vasic@fondzarazvoj.rs
 
Radovan Mitrović                    Tel. 011 3283772
                                               radovan.mitrovic@fondzarazvoj.rs
 
Milkica Šćepanović                  Tel. 011 2628594
                                               milkica.scepanovic@fondzarazvoj.rs
 
Ljiljana Gledić-Filipović           Tel. 011 2633129
                                               ljiljana.gledic-filipovic@fondzarazvoj.rs
 
Dijana Božović                        Tel. 011 3282190
                                               dijana.bozovic@fondzarazvoj.rs
 
FILIJALA BEOGRAD
 
Milan Ljušić                            Tel. 011 2634938
direktor filijale                          milan.ljusic@fondzarazvoj.rs
 
Olga Radovanović                    Tel. 011 3283735
obrada kredita                         olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs
 
Svetlana Donić                        Tel. 011 2623883
obrada kredita                         svetlana.donic@fondzarazvoj.rs
 
Zorica Vučićević                      Tel. 011 2623883
obrada kredita                         zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs
 
Aleksandra Uzelac                  Tel. 011 2622676
obrada kredita                         aleksandra.uzelac@fondzarazvoj.rs
 
Nenad Lazarević                     Tel. 011 2622676
subvencije privredi                 nenad.lazarevic@fondzarazvoj.rs