KontaktFond za razvoj Republike Srbije

Adresa:

Bulevar Nemanjića 14a,
18 000 Niš, Srbija,
+381 18 41 50 198
+381 18 41 50 200

E-mail:

office@fondzarazvoj.rs
Telefoni:
  
Sektor kredita i garancija:               
+381 11 2629 786
+381 11 2621 856
+381 11 3282 193
+381 11 3283 735
Sektor za upravljanje rizicima:         
+381 11 3283 771
+381 11 2623 883
Sektor pravnih i opštih poslova:     
+381 11 2628 594
+381 11 2633 129
Sektor finansija i računovodstva:  
-dugorocni krediti                 
+381 11 3282 195
+381 11 2621 675
+381 11 2621 387
-kratkoročni krediti              
+381 11 2628 869
-start-up krediti                   
+381 11 2632 983
-mikro krediti                      
+381 11 2628 869
-računovodstvo:                 
+381 11 2633 095
Sektor za IT:                                     
+381 11 2621 338
Fax:                                             
+381 11 2627 214