КОНТАКТ


ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕЦентрала:

Булевер Немањића 14а
18000 Ниш, Србија
Тел. 018 4150200; Факс: 018 4555500
 
Филијала Београд:
 
Кнез Михаилова 14
11000 Београд
Тел. 011 2621887; Факс. 011 2625227

  

ДИРЕКТОРКА ФОНДА
 
Слађана Бацковић                 Тел.011 2621887; 011 2631239;
                                                       018 4150200
                                            sladjana.backovic@fondzarazvoj.rs
                                            office@fondzarazvoj.rs
 
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
 
Горанка Поповић                 Тел.011 2622223
саветник директора                  goranka.popovic@fondzarazvoj.rs
за економске послове
 
Милан Ђорђевић                    Тел.011 2622951
саветник директора                  milan.djordjevic@fondzarazvoj.rs   
за правне послове
 
Зорица Стокић                        Тел.  011 2621887
                                            zorica.stokic@fondzarazvoj.rs
 
Јасмина Новаковић              Тел.018 4150198
                                            jasmina.novakovic@fondzarazvoj.rs
 
СЕКТОР КРЕДИТА И ГАРАНЦИЈА
 
Џевида Нинков                    Тел.011 2634221
директорка сектора                   dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs
 
Љиљана Јеремић                    Тел.011 2628354
                                              ljiljana.jeremic@fondzarazvoj.rs
 
Весна Бобичић                       Тел.011 2685336;
                                            vesna.bobicic@fondzarazvoj.rs
 
Жељка Савић                          Тел.011 2621856
                                             zeljka.savic@fondzarazvoj.rs
 
Сандра Лукић                        Тел.011 2629786
                                             sandra.lukic@fondzarazvoj.rs
 
Владимир Ристић                     Тел.018 4150188
                                             vlada.ristic@fondzarazvoj.rs
 
Бато Минић                            Тел.018 4150187
                                             bato.minic@fondzarazvoj.rs
 
Ненад Радовановић               Тел.018 4150191
                                             nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs
 
СЕКТОР ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
 
Дејан Радојичић                    Тел.011 2628869

Миљка Манојловић                 Тел.011 2633095
Шеф рачуноводства                  miljka.manojlovic@fondzarazvoj.rs
 
Снежана Пантић                      Тел.011 2621675
краткорочни кредити                  snezana.pantic@fondzarazvoj.rs
за рег. Развој
 
Даница Божичковић                Тел.011 2628590
субвенције привреди,                danica.bozickovic@fondzarazvoj.rs
кред. за зашт. жив. ср.
 
Сњежана Томић                    Тел.011 3282195
инвестициони кредити                   snjezana.tomic@fondzarazvoj.rs
 
Љиљана Зулевић                     Тел.011 3282195
Микро кредити                           ljiljana.zulevic@fondzarazvoj.rs
start_up 2009.
 
Слободан Јанковић                  Тел.011 3282195
Кред. за подршку                       slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs
грађевини
 
Весна Ђурђевић                       Тел.011 2621387
гаранције                                  vesna.djurdjevic@fondzarazvoj.rs
 
Радмила Плећаш                      Тел.011 2632983
start_up (правна лица)                radmila.plecas@fondzarazvoj.rs
 
Верица Гвозденовић                Тел.011 2632983
start_up (предузетници)               verica.gvozdenovic@fondzarazvoj.rs
 
Миле Марчета                          Тел.011 3282194
дугорочни кред. за сзр               mile.marceta@fondzarazvoj.rs
 
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И РИЗИЧНИМ ПЛАСМАНИМА
 
Весна Вучетић                       Тел.018 4150189
директорка сектора                    vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs
 
Дијана Толиначки                    Тел.011 2621974
                                              dijana.tolinacki@fondzarazvoj.rs
 
Јелена Самарџић                  Тел.011 2621974
                                              jelena.samardzic@fondzarazvoj.rs
 
Соња Никић                            Тел.011 3282193
                                              sonja.nikic@fondzarazvoj.rs
 
Јелена Фабрис                         Тел.011 2632235
                                              jelena.fabris@fondzarazvoj.rs
 
Горан Столић                          Тел.011 3283771
                                              goran.stolic@fondzarazvoj.rs
 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
 
Ања Матијас                          Тел.011 2626579
директорка сектора                    anja.matijas@fondzarazvoj.rs
 
Одељење за правне послове
 
Нада Којовић                          Тел.011 3283736
Шеф одељења                           nada.kojovic@fondzarazvoj.rs
 
Верица Васић                           Тел.018 4150192
                                               verica.vasic@fondzarazvoj.rs
 
Радован Митровић                    Тел.011 3283772
                                               radovan.mitrovic@fondzarazvoj.rs
 
Милкица Шћепановић                  Тел.011 2628594
                                               milkica.scepanovic@fondzarazvoj.rs
 
Љиљана Гледић-Филиповић           Тел.011 2633129
                                               ljiljana.gledic-filipovic@fondzarazvoj.rs
 
Дијана Божовић                        Тел.011 3282190
                                               dijana.bozovic@fondzarazvoj.rs
 
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
 
Милан Љушић                            Тел.011 2622223
директор филијале                   milan.ljusic@fondzarazvoj.rs
 
Олга Радовановић                    Тел.011 3283735
обрада кредита                        olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs
 
Светлана Донић                        Тел.011 2623883
обрада кредита                         svetlana.donic@fondzarazvoj.rs
 
Зорица Вучићевић                      Тел.011 2623883
обрада кредита                         zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs
 
Александра Узелац                  Тел.011 3282193
обрада кредита                         aleksandra.uzelac@fondzarazvoj.rs
 
Ненад Лазаревић                     Тел.011 2622676
субвенције привреди                 nenad.lazarevic@fondzarazvoj.rs