Јавне набавке
01.08.2017. Јавна набавка УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА -3/2017  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
15.09.2017. Одлука о додели уговора
29.09.2017. Обавештење о закљученом уговору
07.07.2017. Јавна набавка РЕВИЗОРСКЕ УСЛУГЕ –13/2017  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
11.07.2017. Појашњење конкурсне документације
14.07.2017. Појашњење конкурсне документације 2
21.07.2017. Одлука о додели уговора
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору
22.06.2017. Јавна набавка РАЧУНАРСКА ОПРЕМА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ –1/2017  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
28.06.2017. Појашњење конкурсне документације
30.06.2017. Појашњење конкурсне документације 2
13.07.2017. Одлука о додели уговора
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору
19.06.2017. Јавна набавка ЛИЦЕНЦНИ СОФТВЕР, ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРВЕР И ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ РАЧУНАРА –2/2017  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
21.06.2017. Појашњење конкурсне документације
22.06.2017. Појашњење конкурсне документације 2
18.07.2017. Појашњење конкурсне документације 3
25.07.2017. Одлука о додели уговора
17.08.2017. Обавештење о закљученом уговору
30.05.2017. Јавна набавка УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 11/2017  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
02.06.2017. Појашњење конкурсне документације
02.06.2017. Измене и допуне конкурсне документације
02.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
13.06.2017. Одлука о додели уговора
28.06.2017. Обавештење о закљученом уговору
28.03.2017. Јавна набавка КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ - 12/2017  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
31.03.2017. Појашњење конкурсне документације
13.04.2017. Одлука о додели уговора
26.04.2017. Обавештење о закљученом уговору
25.11.2016. Јавна набавка УСЛУГА ИЗРАДЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА –12/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
13.12.2016. Појашњење конкурсне документације
22.12.2016. Појашњење конкурсне документације 2
19.01.2017. Одлука о додели уговора
10.02.2017. Обавештење о закљученом уговору
18.10.2016. Јавна набавка УСЛУГА ВЕШТАЧЕЊА - 4/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
21.10.2016. Појашњење конкурсне документације
26.10.2016. Појашњење конкурсне документације 2
04.11.2016. Одлука о додели уговора
21.11.2016. Обавештење о закљученом уговору
13.09.2016. Јавна набавка ГОРИВО - 3/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
15.09.2016. Појашњење конкурсне документације
27.09.2016. Одлука о додели уговора
13.10.2016. Обавештење о закљученом уговору
21.07.2016. Јавна набавка УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ – 11/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
04.08.2016. Одлука о додели уговора
12.08.2016. Обавештење о закљученом уговору
13.07.2016. Јавна набавка МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ - 1/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
15.07.2016. Измене конкурсне документације
01.08.2016. Одлука о додели уговора
12.08.2016. Обавештење о закљученом уговору
04.05.2016. Јавна набавка УСЛУГА ОГЛАШАВАЊА - 6/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
24.05.2016. Одлука о закључењу оквирног споразума
09.06.2016. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
22.01.2016. Јавна набавка КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 2/2016  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
27.01.2016. Појашњење конкурсне документације
09.02.2016. Одлука о додели уговора
23.02.2016. Обавештење о закљученом уговору
13.11.2015. Јавна набавка УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА И ВПН-а - 16/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
19.11.2015. Појашњење конкурсне документације
20.11.2015. Појашњење конкурсне документације
25.11.2015. Одлука о додели уговора
10.12.2015. Обавештење о закљученом уговору
22.10.2015. Јавна набавка РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – 14/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
30.10.2015. Појашњење конкурсне документације
02.11.2015. Појашњење конкурсне документације 2
03.11.2015. Појашњење конкурсне документације 3
16.11.2015. Одлука о додели уговора
03.12.2015. Обавештење о закљученом уговору
17.09.2015. Јавна набавка УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ - 13/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
23.09.2015. Појашњење конкурсне документације
25.09.2015. Измене конкурсне документације
25.09.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
12.11.2015. Одлука о додели уговора
24.11.2015. Обавештење о закљученом уговору
10.09.2015. Јавна набавка ГОРИВО - 2/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
14.09.2015. Појашњење конкурсне документације
23.09.2015. Одлука о додели Уговора
15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору
19.06.2015. Јавна набавка УСЛУГА ВЕШТАЧЕЊА - 8/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
10.07.2015. Појашњење конкурсне документације
14.07.2015. Појашњење конкурсне документације 1
06.08.2015. Обавештење о закљученом уговору за партије 1.2.3.4.5.
06.08.2015. Обавештење о обустави поступка за партију 6
19.05.2015. Јавна набавка УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 6/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
21.05.2015. Појашњење конкурсне документације
26.05.2015. Појашњење конкурсне документације 1
16.06.2015. Обавештење о закљученом уговору
09.04.2015. Јавна набавка ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -07/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
16.04.2015. Појашњење конкурсне документације
07.05.2015. Обавештење о закљученом уговору
07.04.2015. Јавна набавка УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА - 11/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
08.04.2015. Појашњење конкурсне документације
04.05.2015. Обавештење о закљученом уговору
16.03.2015. Јавна набавка ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 3/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
09.04.2015. Обавештење о закљученом уговору
29.01.2015. Јавна набавка КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 1/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
30.01.2015. Појашњење конкурсне документације
30.01.2015. Измене и допуне конкурсне документације
03.02.2015. Појашњење 2 конкурсне документације
05.02.2015. Појашњење 3 конкурсне документације
06.03.2015. Обавештење о закљученом уговору
21.01.2015. Јавна набавка УСЛУГЕ АКТУАРА -18/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
11.02.2015. Обавештење о закљученом уговору
14.01.2015. Јавна набавка УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 5/2015  
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
19.01.2015. Појашњење конкурсне документације
19.01.2015. Измене и допуне конкурсне документације
19.01.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
23.01.2015. Појашњење конкурсне документације
13.05.2015. Обавештење о закљученом уговору
19.11.2014. Јавна набавка УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА И ВПН-а - 1/2014  
  Позив за подношење понуда - Интернет и ВПН - 1/2014
  Конкурсна документација - Интернет и ВПН - 1/2014
25.11.2014. Појашњење конкурсне документације - Интернет и ВПН - 1/2014
26.11.2014. Појашњење конкурсне документације 2 - Интернет и ВПН - 1/2014
16.12.2014. обавештење о закљученом уговору - Интернет и ВПН - 1/2014
03.10.2014. Јавна набавка УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ - 4/2014  
  Позив за подношење понуда - УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ
  Конкурсна документација - УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ - 4/2014
08.10.2014. Појашњење конкурсне документације - УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ - 4/2014
07.11.2014. Обавештење о закљученом уговору - УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ - 4/2014
30.09.2014. Јавна набавка ГОРИВО - 9/2014  
  Позив за подношење понуда - ГОРИВО
  Конкурсна документација - ГОРИВО - 9/2014
27.10.2014. Обавештење о закљученом уговору
06.06.2014. Јавна набавка УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 13/2014  
  Позив за подношење понуда - УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
  Конкурсна документација - УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 13/2014
12.06.2014. Појашњење конкурсне документације - УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 13/2014
12.06.2014. Измене и допуне конкурсне документације - УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 13/2014
12.06.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 13/2014
16.06.2014. Појашњење конкурсне документације - 1 - УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - 13/2014
03.07.2014. Обавештење о закљученом уговору
08.05.2014. Јавна набавка КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – 8/2014  
  Позив за подношење понуда - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
  Конкурсна документација - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - 8/2014
09.05.2014. Појашњење конкурсне документације - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - 8/2014
12.05.2014. Појашњење конкурсне документације - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - 8/2014
12.06.2014. Обавештење о закљученом уговору
07.04.2014. Јавна набавка ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -10/2014  
  Позив за подношење понуда - ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
  Конкурсна документација - ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -10/2014
12.05.2014. Обавештење о закљученом уговору
01.04.2014. Јавна набавка УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА -5/2014  
  Позив за подношење понуда - УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА
  Конкурсна документација - УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА - 5/2014
03.04.2014. Појашњење конкурсне документације - УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА - 5/2014
08.05.2014. Обавештење о закљученом уговору
20.03.2014. Јавна набавка ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 6-1/2014 (поновљени поступак)  
  Позив за подношење понуда - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  Конкурсна документација - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 6-1/2014
28.04.2014. Обавештење о закљученом уговору
03.03.2014. Јавна набавка ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 6/2014  
  Позив за подношење понуда - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  Конкурсна документација - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 6/2014
14.03.2014. Обавештење o обустави поступка
10.12.2013. Јавна набавка услуга Интернет и ВПН - 4/2013  
  Позив за подношење понуда - услуга Интернет и ВПН
  Конкурсна документација - услуга Интернет и ВПН - 4/2013
10.01.2014. Обавештење о закљученом уговору
04.12.2013. Јавна набавка УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ - 1/2013  
  Позив за подношење понуда - услуге РЕВИЗИЈЕ
  Конкурсна документација - услуге РЕВИЗИЈЕ - 1/2013
31.12.2013. Обавештење о закљученом уговору
09.10.2013. Јавна набавка БЕНЗИНА - 2/2013  
  Позив за подношење понуда - БЕНЗИН
  Конкурсна документација - мала набавка - БЕНЗИН - 2/2013
15.10.2013. Одговор - Објашњење
15.10.2013. Измене конкурсне документације
15.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.11.2013. Обавештење о закљученом уговору
24.09.2013. Јавна набавка услуга ВЕШТАЧЕЊА - 5/2013  
  Позив за подношење понуда - ВЕШТАЧЕЊЕ
  Конкурсна документација - ВЕШТАЧЕЊЕ - 5-2013
18.10.2013. Одговор - Објашњење - ВЕШТАЧЕЊЕ - 5-2013
23.10.2013. Измена конкурсне документације - ВЕШТАЧЕЊЕ - 5-2013
23.10.2013. Обавештење о продужењу рока за понуде - ВЕШТАЧЕЊЕ - 5-2013
22.11.2013. Обавештење o обустави поступка за партије 5 i 6
29.11.2013. Обавештење о закљученом уговору за партије 1, 2, 3 i 4