Одобрена средства - XI Седница 15.12.2014.
Поплављена подручја - Правна лица (инвестициони)
Поплављена подручја - Правна лица (трајна обртна средства)
Поплављена подручја - предузетници (инвестициони)
Поплављена подручја - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Старт-уп кредити - правна лица
Средства Фонда - Старт-уп кредити - предузетници
  Одбијена средства - XI Седница 15.12.2014.
Правна лица
Предузетници
Старт-уп