Одобрена средства - XIII Седница 12.07.2013.
Неразвијени - правна лица (инвестициони)
Неразвијени - правна лица (трајна обртна средства)
Nerazvijeni - Правна лица (предузетници)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за предузетнике
Средства Фонда - Рефинансирање
Средства Фонда - Старт-уп кредити - правна лица
Средства Фонда - Старт-уп кредити - предузетници
Средства Фонда - Женско предузетништво - Правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Женско предузетништво - предузетници
  Одбијена средства - XIII Седница 12.07.2013.
Правна лица
Предузетници
Старт-уп
Краткорочни