Одобрена средства - IX Седница 08.05.2013.
Неразвијени - правна лица (инвестициони)
Неразвијени - правна лица (трајна обртна средства)
Неразвијени - предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за предузетнике
Средства Фонда - Краткорочни кредити
Средства Фонда - Женско предузетништво - Правна лица
Средства Фонда - Женско предузетништво - предузетници
Средства Фонда - Старт-уп кредити - правна лица
Средства Фонда - Старт-уп кредити - предузетници
  Одбијена средства - IX Седница 08.05.2013.
Правна лица
Предузетници
Краткорочни
Старт-уп