Одобрена средства - X Седница 03.05.2017.
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - правна лица (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници
Средства Фонда - Дугорочни кредити за инвестиције - предузетници (трајна обртна средства)
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању (Start up)
Средства Фонда - Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте
  Одбијена средства - X Седница 03.05.2017.
Предузетници
Start up
Развојни пројекти